Menu

De yngste årgange

image

De yngste årgange

Børn i 2-6 års alderen har ikke brug for at øve sig på specifikke bevægelsesmønstre, før de skal specialisere sig i en bestemt idrætsgren, men skal derimod eksperimentere og øve sig alsidigt.

Ved at eksperimentere og øve sig kropsligt lærer børn nye funktioner og færdigheder. Og gennem yderligere eksperimentering og øvelse udvider børnene deres balance, motorik samt deres generelle bevægelsesrepertoire.

Sagt på en anden måde, så lægger vi i SOIF det kropslige og balancemæssige fundament før vi for alvor begynder at sætte ind med intensive kamprelaterede fodboldøvelser. Gennem boldleg og bevægelse mærker børn deres krop og de lærer sig selv at kende, lærer om deres grænser til fodboldspillet og de lærer om verden omkring fodboldspillet. De lærer blandt andet at være opmærksomt nærværende og indgå i sociale relationer, udvikle selvfølelse og selvværd.

I SOIF er vi opmærksomme på hvad de yngste børn rent udviklingsmæssigt kan kapere rent fysisk og kognitivt, og vores målsætning er at stimulere dem på det udviklingstrin de er. En gang i mellem skal de udfordres og tilvænnes næste udviklingstrin, men som udgangspunkt skal de yngste årgange i SOIF have en tryg og sjov træning, så de bliver til både stærke og modige spillere, når de når 6-7 års alderen, men også har en god motorik, balance og boldkontrol, som er fundamentet for at blive en god fodboldspiller.

 Har du yderligere spørgsmål om SOIFs røde tråd i mikroafdelingen så kontakt mikro koordinator Peter Bennett, mobil 24975342, mail mikro@soif.dk

 

Læs mere om 2-5 åriges motorik – og hvordan du som forælder kan understøtte dette her: http://altomboern.dk/artikel/mindre-borns-motorik-2-5-aar